Sielų bendrystės ratas – ekstrasensorinio gydymo bei dvasinio augimo grupė

Grupė skirta visiems siekiantiems išminties.

Kas tai?

Yra žmonių, kurie atėjo į šią žemę tapti gydytojais. Ir jie nebūtinai baigią medicinos mokslus (nors labai tikėtina), jie gali pasirinkti ir kitokią specialybę, bet gydymo tema jiems lieka aktuali visą gyvenimą. Tikras gydymas prasideda nuo širdies, nuo tavo dvasinės būsenos…

Gydymas yra neatsiajama gyvenimo dalis, jeigu norime būti sveiki ir stiprus turime žinoti kaip, pirmiausia, padėti sau, o po to kitiems.

Sielų bendrystės rastas skirtas visiems, kurie nori atrasti savyje kažką kitokio. Išmokti gydyti ekstrasensoriniais būdais, išmokti diagnozuoti ligas energijos pagalba, gydyti save ir kitus energetiškai, išlavinti nuojautą ir intuiciją. 

Kas yra gyduolis? Trumpai tariant, tai žmogus, galintis nujausti daugiau nei kitas.  Jam prieinamas nematomas informacinis laukas, apie kurį dažnai nieko nežino kiti paprasti žmonės. Gebėjimas skaityti šį lauką nėra antgamtiškas gebėjimas. Jis veikia pagal paprastus mokslinius principus ir gali būti išlavintas kiekvieno.

Ne, tai nėra tik išrinktųjų įgūdis. Tiesa, išlavinti jį reikia nemažai įdirbio ir dedikacijos. Žmogus turi būti subrendęs šiam procesui ir etiškai tyras. Priešingu atveju šie gebėjimai gali būti panaudojami žalingiems tikslams siekti, o tai sukuria negatyvią karmą. Ši grupė nėra savanaudiškiems užmojams tenkinti. Vienintelis mano tikslas yra išmokyti tave esktrasensorinio gydymo tam, kad tau tai galėtų pasitarnauti pagalboje kitiems žmonėms.

Techniškai kalbant, ekstrasensorinis gydymas išsivysto natūraliai, einant dvasiniu keliu, todėl mano tikslas –  tik paspartinti tavo tobulėjimą ir išsklaidyti visas tavo abejones.

Ši grupė – tai galimybė integruoti iki šiol sukauptas žinias. Tam neužtenka knygų, seminarų, paskaitų ar kažkokių tai metodų ir technikų. Tu nori atrasti gyvenimo dimensija, kuri yra už proto ribų.

Taip, čia mokysiu tam tikrų „technikų“, bet jeigu esi pažengęs dvasiniame kelyje, turbūt suvoki, kad jos turi labai mažai reikšmės. Esmė yra ne technikoje ar praktikoje, o savastyje, iš kurios viskas kyla.

Išmintis neįgyjama jokiomis technikomis.

Todėl šioje grupėje leisimės į savo gelmes, į naują identitetą ir atrasime pamažu mumyse susiformuojančią holistinės išminties ir vientisumo galią

 

Trumpa istorija

Nežinau kodėl, bet nuo mažens žinojau ir jaučiau dalykus, kurių niekas negalėjo paaiškinti. Iš pradžių problema buvo ta, kad nežinojau, ką su tuo daryti. Padariau daug klaidų ir turėjau kęsti pasekmes. Tačiau laikui bėgant ėmė ryškėti išmintis, ir aš pagaliau supratau, ką reiškia mano psichiniai sugebėjimai.

Ilgą laiką jaučiau, kad nesu pasiruošęs mokyti ekstrasensorikos. Ne dėl to, kad nežinau, kaip tai veikia, o dėl to, kad nesijaučiau pakankamai tyras… 

Tačiau jaučiu, kad nebegaliu daugiau laukti idealaus momento ir turiu dalintis savo sukaupta patirtimi. Aš nesu kažkoks meistras, man taip pat dar daug kur reikia paaugti, bet tuo pačiu, suprantu, kad neprivalau būti Nušvitusiu guru, galiu būti paprastu žmogumi, o kartu mes galime augti dar greičiau nei atskirai. Galiu tau prižadėti, kad nemokysiu tavęs nieko, ko pats nuodugniai neištyrinėjau ir nesuprantu.

Kam skirta?

Idealiu atveju turėtum jausti, kad gydymas yra tavo kelias.

Kaip minėjau, prieš įsikūnijant į žemę, mes jau pasirenkame gyduolio kelią, ir giliai viduje žmogus tai žino.

Jeigu tavo širdis dega atjauta kitiems žmonėms, bet nori ją įdarbinti giliau ir išgauti apčiuopiamą rezultatą, ši grupė tau.

Nesvarbu, kiek esi pažengęs pačiame gydyme ar kiek domiesi dvasiniais dalykais svarbu, kad jauti, jog tai skirta tau.

Ši gurpė puikiai tinka tiems, kurie jau dirba pagalbos kitiems / medicinios srityje, tu gali būti studijuojantis psichologiją žmogus ar jau esamas psichologas, kinezoterapeutas, masažuotojas, koučeris, hipnoterapeutas ar tiesiog žmogus, kuriam įdomus sužinoti apie gydymo pasaulį.

Taip pat tikiuosi, kad esi Tiesos ieškotojas. Tau rūpi sužinoti pagal kokius dėsnius viskas veikia? Tau rūpi sužinoti kokia yra gyvenimo prasmė? Tau rūpi egzistenciniai klausimai…

Tai skirta visiems, kurie nori išlavinti šeštąjį pojūtį ir išmokti energetinio gydymo meno.

Taip pat ir norintiems geriau jausti Dievo vedimą ar tiesiog gyventi iš įkvėpimo.

Kaip tai veikia?

Formatas: kas savaitiniai susitikimai online arba gyvai Vilniuje ir Kaune. Informacija dėl tikslių datų ir laiko bus suteikta tik dalyviams.

Šiuose susitikimuose mes judėsime keturiomis kryptimis:

 1. Gryninsime struktūrą, teorines žinias ir pagrindus, kurių reikia išvystyti subtiliuosius gebėjimus.
 2. Spręsime individualius, kiekvienam iškylančius klausimus ir su dvasiniu gyvenimu susijusias problemas.
 3. Suteiksime ir gausime grįžtamąjį ryšį bei dalinsimės savo išgyvenimais ir patirtimi su grupės dalyviais.
 4. Eksperimentuosime ir praktikuosime grupėse bei individualiai namuose.

Kadangi aš pats nesu vedęs tokių grupių praeityje tai pirma šios grupės laida bus eksperimentinė (mes daug eksperimentuosime ir bandysime naujų dalykų, ieškodami, kas geriausiai veikia) todėl ir jos kaina bus su nuolaida, daugiau apie tai žiūrėti skiltyje “Investicija”.

Kitaip nei kituose dvasiniuose kursuose ir mokymuose, čia mes mokysimės ne per protą ir ego, o per savastį. Kad geriau paaiškinčiau šią koncepciją, įrašiau trumpą video:

Kas įeina į kursą?

 • 3 užsiėmimai per mėnesį gyvai arba online. Grupes paprastai sudaro 12 žmonių.
 • 6-ojo pojūčio lavinimo pratimai. Sieksime pajausti savo energiją, kitus žmones, erdvę, jausti artimus per atstumą, įvairias medžiagas, augalus bei kristalus.
 • Energijos skaitymas. Mokysimės skaityti žmogaus biolauką iš nuotraukos ir matydami jį gyvai. Mokysimės įvardyti kito bruožus, charakterio savybės pagal jo biolauką.
 • Mokysimės telepatiškai perduoti ir priimti mintis. Taip pat mokysimės telepatiškai jausti kito intencijas, norus, paliepimus.
 • Mokysimės jausti Dievą bei su juo kalbėtis.
 • Mokysimės gydyti energetiškai, rankomis, per intenciją ir tikėjimą.
 • Mokysimės palaikyti idealų energetinį balansą ir išsivalyti nuo įvairių neigiamų energijų, ligų, blokų bei kaip tai atlikti kitiems.
 • Supervizija, saugumo užtikrinimas, grįžtamasis ryšys ir patarimai.
 • Paskaitos ir teorinė medžiaga
 • Atskira Facebook ir Messenger grupė bendravimui.

Nagrinėjamos temos

Sielų bendrystės ratas

Psichoterapijos pagrindai – emocinis savęs pažinimas.

Kad ir kokie mes nušvitę būtume, neišvengiamai susiduriame su sunkumais ir trigeriais gyvenime. Kažkas mums nepatinka, pykdo ir erzina mus, kažkas mus teisia ir nepriima. Kaip mes mokamės tvarkyti su šiom situacijom, kaip jose komunikuojam? Ar mokame neužsisklęsti, atpažinti savo jausmus ir juos iškomunikuoti kitai pusei?

Sielų bendrystės ratas

Ego ištirpdymas

Mūsų asmenybė ir identitetas yra tai brangiausias mūsų turtas ir tuo pačiu didžiausia našta. Dėl jos kyla visos problemos, bet be jo mes jaučiamės nesaugiai. Bet kas yra už asmenybės ribų? Kokie yra tavo savastis? Kaip gyventi savastyje kasdienybėje, ypač įtampoje ir sunkumuose?

Sielų bendrystės ratas

Somatinio judesio praktikos.

Kūnas, protas ir jausmai tarpusavyje susiję. Norint pilnai įvaldyti save reikia nepamiršti skirti dėmesio kūnui. Patyrinėsime įvairius pratimus, kurie skirti atpalaiduoti kūne susikaupusią įtampą bei kiekvienas įsivertinsime kurios mūsų kūno sirtys yra energetiškai užblokuotas ir reikalauja mūsų dėmesio.

Sielų bendrystės ratas

Psichoenergetinių centrų aktyvavimas.

Psichoenergetiniai centrai tiesiogiai nulemia mūsų sveikatą. Jeigu jie subalansuoti, stiprūs ir aktyvus mes jausime ramybę, galią, harmoniją ir pasitikėjimą savimi. Jeigu jie išėję iš rikiuotės prasideda ligos ir įvairios problemos.

Sielų bendrystės ratas

Objektyvumo arba emocinio neprieraišumo ugdymas.

Buda sakė: “Prisirišimas veda į kančią.” Ir jis buvo teisus, bet ką reiškia emocinis prisirišimas ir kaip jis susijęs su ego? Neprisirišimas tai nereiškia, kad tau pofik. Tai reiškia, kad tu objektyviai matai gyvenimą ir tavo požiūrio filtras yra neužterštas ego emocijomis.

Sielų bendrystės ratas

Etinio tyrumo ugdymas, periodinis atestavimas ir įsivertinimas.

Svarbiausia sąlygą dvasiniame tobulėjime yra etiškumo puoselėjimas. Dorumas, moralė ir etika yra tai, kas atveria širdį ir leidžia žmogui džiaugtis palaima.

Sielų bendrystės ratas

Tikslų/augimo zonų įvardyjimas bei periodinis atestavimas ir įsivertinimas.

Kaip ir bet kurioje sirtyje mūsų produktyvumas priklauso nuo to, ką matuojame ir sekame. Todėl grupės metu gryninsime savo tikslus ir suteiksime vienas kitam atskaitomybę bei palaikymą jų siekti.

Sielų bendrystės ratas

Emocinio tūrio plėtimas – vidine galia.

Tavo emocinis tūris yra tavo galios metrika. Kuo didesnė siela tuo daugiau jėgos ji turi. Bet kas suteikai mums galią, o kas ją atima? Atsakymas tave nustebins…

Sielų bendrystės ratas

Atsidavimo ugdymas.

Galutinis žingsnis dvasiniame augima yra atsidavimo Dievui/Gyvenimui/Visatai puoselėjimas. Jis padeda jausti ryšį su Visata ir leidžia ekstrasensoriniams gebėjimams pasiekti visiškai naują lygį.

Sielų bendrystės ratas

Valios ugdymas.

Valia yra pagrindinis įrankis siekiant dvasinio tobulumo. Per valią mes galime reguliuoti savo biolauką bei atlitki įvairių, iš pirmo žvilgsnio, magiškų vingrybių. Valia reikalinga norint įvaldyti save ir tapti visapusišku Meistru.

Sielų bendrystės ratas

Kundalini Kėlimas.

Kuo labiau išsivystęs žmogus tuo aukščiau pakilusi jo kundalini energija. Įsivertinsime kurioje stadijoje esame dabar ir ko mums reikai, kad pereitume į sekantį lygį.

Sielų bendrystės ratas

Energetinio gydymo pagrindai.

Išmokysime gydyti pirmiausia save, o po to kitus. Parodysiu psichoemocinį kūno žėmėlapį, parodysiu kokią psichinę ir energetinę funkciją turi kiekviena mūsų kūno dalis.

Kokių rezultatų galiu tikėtis?

Negaliu tau nieko pažadėti. Visi rezultatai priklauso nuo kiekvieno dalyvio dvasinės brandos, karmos ir intelekto. Turbūt tau iškyla klausimas, jeigu šitas įgūdis yra natūraliai žmoguje, kodėl daugiau žmonių jo neišvysto savaime? Ir aš ieškojau atsakymo į šį klausimą ir turbūt turiu tik vieną atsakymą – karma. Karma nusprendžia tai, ką gauname šiame gyvenime… Karma yra viena iš priežasčių, kodėl Nušvitęs meistras negali tiesiog paiimti ir išgelbėti viso pasaulio, jis negali už mus išmokti pamokų.

Galiu pažadėti tik tai, kad ši grupė padės geriau suprasti save ir tavo pačio karmines pamokas. Tai praplės tavo gyvenimo perspektyvą ir leis geriau suprasti proto, kūno ir dvasios ryšį, iš kurio kyla ligos ir įvairios gyvenimo problemos. Kursas padės išsiaiškinti, kur tau trūksta balanso, kodėl užstringi vienoje ar kitoje sferoje ir, svarbiausia, kokią pamoką Dievas dabar tau siunčia.

Investicija

Kol grupė yra eksperimentinė stadijoje jos kaina yra 30 eur/mėn. Mokėsi tol, kol norėsi dalyvauti grupėje.

Vėliau kai nusistovės sistemą, aš pats įgysiu pakankamai patirties vedime ir grupės nariai tikrai jaus vertę iš susitikimų, kaina kils iki 70 eur/mėn.

Prieš pradedant dalyvauti, susitiksime įvadiniam susipažinimui tam, kad pasitikrintume biolaukus ir išgirstume atsakymus į visus rūpimus klausimus. Norėčiau daryti įvadinį susitikimą nemokamai, bet tai būtų per daug neįpareigojantis įvykis, į kurį užsiregistravus, galima ir neatvykti. Todėl reikėtų šiek tiek investicijų ir iš tavo pusės. Ne dėl manęs, bet dėl tavęs paties. Taigi įvadinis susitikimas vyks už simbolinę 10 Eur kainą. Jeigu nori užsiregistruoti jam, užpildyk formą puslapioje apačioje.

Atsiliepimai iš mano asmeninių gydymo sesijų:

Sielų bendrystės ratas
Sielų bendrystės ratas
Sielų bendrystės ratas
Sielų bendrystės ratas
Sielų bendrystės ratas
Sielų bendrystės ratas

Pasiruošęs pokyčiams?

Registruokis pirmam susitikimui apačioje

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept