Ar Norėtum, Kad Parodyčiau Tau, Kaip Transformuoti Tavo Gyvenimą Per Artimiausias 60 Dienų?

Metamorfozės – kursas siekiantiems realių pokyčių.

Turiu tave nuvilti – didžioji dalis ezoterikos yra klaidinga!

Kodėl? Nes neįmanoma pritaikyti mokymo individualiam atvejui. Galima kalbėti tik apie plačias, abstrakčias tiesas. O tokios tiesos kaip: „tu kuri realybę savo mintimis“, „manifestacijos“ ar „traukos dėsnio“ pliurpalai nieko nekeičia.

Esmė yra detalėse.

Taip, tavo protas, o tiksliau – įsitikinimai sukuria tavo asmeninę tiesą. Ši tiesa sukuria tavo realybę su dovanomis, problemomis ir iššūkiais, kuriuos dabar patirti.

Bet esmė yra širdis. Ir klausymasis Dievo vedimo!

Kiekvienas turime aklas vietas žalingas programas, kurių nematome savyje. Ir tol, kol mes nepraregime, niekas nesikeičia!

Yra 6 sritys, kuriose pasireiškia blokai:

 • Pinigai,
 • sveikata,
 • asmenybė,
 • gyvenimas,
 • meilė ir santykiai,
 • savirealizacija.

Problemos įvyksta tada, kai mūsų prote susikuria konfliktuojantys įsitikinimai. Pvz., mano siela jaučia, kad man būtų geriau IŠJAUSTI ir PALEISTI SKAUSMĄ, bet kita mano dalis to vengia, bijo ir slopina jausmus. Tai sudaro bloką.

Ir kol mes to bloko neišsprendžiame, tol nepasikeičia mūsų gyvenimas. Mes galime eiti į tiek seminarų, paskaitų, tantros, meditacijos praktikų, kiek norime. Bet jeigu mes neturime išminties, kaip su ta problema dirbti, mes jos niekaip neišspręsime, o tik kapstysimės paviršiuje, ties kosmetiniais pakeitimais.

Turiu jus nuvilti, bet didžioji dalis dvasingumo, populiarių praktikų ir visų renginių yra tik mada ir biznis. Žmonėms parduoda tai, kas tuo metu populiaru. Ir niekas net neturi galimybių suteikti realaus pokyčio ir tikros išminties.

IŠMINTIES NERASITE JOKIOJE PRAKTIKOJE AR TECHNIKOJE. IŠMINTIS ATEINA IŠ PATIRTIES SPRENDŽIANT PROBLEMAS IR BENDRAUJANT SU  DIEVU

Jūs galite medituoti visą gyvenimą ir patobulėti tik minimaliai. Kodėl? Todėl, kad jūs turite spręsti problemas, kurios iškyla jūsų gyvenime, o ne bėgti nuo jų per DVASINES PRAKTIKAS. JŪS TURITE KLAUSYTIS VEDIMO.

TOL, KOL JŪS BĖGSITE NUO SAVĘS, NUO TO, KAS YRA VIDUJE, TOL NIEKAS NESIKEIS.

Protas sugalvos tūkstančius priežasčių, kad tik nespręstų vidinių blokų. Ir išdidžiai sau pasakys: „Aš toks esu! Tai mano unikalumas!“.

 • Neturi pinigų? Nes pinigų turi tik parsidavėliai.
 • Nesiseka meilėje? Bet tai kitų kaltė!
 • Bloga sveikata? Turbūt blogi mano genai.
 • Neini savo savirealizacijos keliu, nors žinai, ką daryti ir sakai sau: „Dar ne laikas“.

Taip, skubėti tikrai nereikia, bet reikia sau bent jau pripažinti, KO NORI, ir PRADĖTI EITI, bent jau mažais žingsneliais Į TĄ TIKSLĄ.

Problema ta, kad tol, kol tu nematai, koks konkrečiai blokas tavyje yra, tol esi bejėgis. Tavo ego specialiai kuria gyvenimą taip, kad apsaugotų save ir tave nuo pavojaus. O susidūrimas su bloku, trauma, vidiniu konfliktu, skausmu yra didžiausias pavojus, koks gali būti!

Būtent todėl tau reikia kitų žmonių, kurie padėtų tau pamatyti save!

Jeigu nori tikro, gilaus pokyčio, kviečiu tave į savo kursą „Metamorfozės“, kuriame mes aiškinsimės, kokie blokai trukdo mums judėti į priekį.

Aš šitam reikale esu labai seniai, konsultuoju žmones, stebiu aplinką, kaip kiti sprendžia savo problemas, ir tikrai galiu pasakyti, kad yra efektyvesnių būdų nei meditavimas ar pozityvios afirmacijos.

Aš suprantu, kad tai, ką sakau, tinka ir rezonuoja ne visiems. Daugelis nėra pasiruošęs mokytis ir turėti mentorių. Daugelis turi tą ego įsitikinimą: „aš galiu viską pats“, “man nereikia pagalbos“. Ir viskas gerai. Jei dvejojate, neikite pas mane. Aš noriu dirbti tik su tais, kuriems jau nusibodo kentėti ir daryti viską per užsispyrimą. Aš noriu jums parodyti, kaip viską atlikti lengviau ir paprasčiau.

O tie, kuriems nerezonuoja, lai daro pagal save. Anksčiau ar vėliau vis tiek suprasite, kad jums reikia kažko šalia, kas gali jums parodyti kelią 🙂

Kursas susideda iš 6 modulių:

 1. Meilė, DIEVAS, sielos kelias, vedimas, altruizmas ir vidiniai impulsai.
  Čia kalbėsime apie tai, kas yra meilė ir kaip ji siejasi su natūraliais altruistiškais sielos impulsais. Kaip suderinti meilę su materialiniu gyvenimu, kaip atrasti savo sielos kelią ir kokie iššūkiai trukdo tai atlikti.
 2. Paprastumas, nuolankumas, balansas ir išmintis.
  Užbaigsime kursą gilindamiesi į paprastumą, moderacijos, spontaniškumo ir ramybės galią. Kitaip tariant, išsiaiškinsime, kaip neužstrigti vienoje ar kitoje gyvenimo stadijoje.
 3. Kūnas, energetika ir konfliktuojantys įsitikinimai. Susipažinimas.
  Čia mes aiškinsimės, kaip veikia konfliktuojantys įsitikinimai, kaip jie susidaro. Kaip veikia energetinis kūnas, kaip įsitikinimai pasireiškia kūne. Kaip pasireiškia traumos ir blokai. Kokia yra natūrali energetinė kūno būsena, kokia yra užblokuota, ir kaip tai sukelia ligas.
 4. Konfliktuojančių įsitikinimų – Šešėlio (aklų vietų) – pamatymas ir atpažinimas 4 zonose (pinigai, santykiai (meilė), sveikata, savirealizacija.
  Čia mes įsivardinsime, kur mes turime limituojančius įsitikinimus ir kaip jie veikia mūsų gyvenime. Kiti žmonės aktyviai dalyvaus šiame procese, nes vienas kitam per intuiciją padėsime geriau pajusti save.
 5. Technikos, kaip spręsti konfliktuojančius įsitikinimus / blokus.
  Čia prasideda darbas su savimi. Parodysiu metodus, kaip spręsti dalykus.
 6. Skausmo alchemija (nagrinėjame įvairių tipų blokus: nepasitikėjimas, įsiskaudinimas, vengimas, uždarumas ir kategoriškumas, baimė ir t.t.).
  Čia nersime į detales ir pradėsime taikyti įgytas technikas ir metodus tam, kad išspręstume savo problemas. Darbas bus išties sunkus ir alinantis.

Kam skirtas kursas?

 • Jeigu esate jautri siela ir paskęstate savo jausmuose.
 • Jeigu nežinote, kaip įdarbinti savo empatiją, kad padėtumėte kitiems, ir eiti savo sielos keliu.
 • Jeigu nemokate brėžti ribų ir kiti jus išnaudoja.
 • Jeigu esate idealistas, kuriam trūksta pragmatiškumo.
 • Jeigu jaučiate neapykantą sau ar kitiems ir nežinote, kaip tai išspręsti.
 • Jeigu slopinate savo jausmus ir bėgate nuo jų (bijote skausmo).
 • Jeigu esate doros širdies ir linkstate į pasiaukojimą (pasiaukojimas yra trumpalaikis sprendimas, kuriuo mes bėgame nuo materialinių problemų).
 • Jeigu manote, kad tamsa yra blogis, ir jos vengiate.
 • Jeigu manote, kad egoizmas yra blogis (yra skirtumas tarp toksiško egoizmo ir nušvitusio rūpinimosi savimi).

Kas įeina į kursą?

Metamorfozės

12 valandų darbo online gyvai online

Metamorfozės

atskira Facebook ir Messenger grupė bendravimui.

Metamorfozės

supervizija, saugumo užtikrinimas, grįžtamasis ryšys ir patarimai

Kokią naudą gausiu?

Metamorfozės

Psichoterapijos pagrindai – emocinis savęs pažinimas.

Kad ir kokie mes nušvitę būtume, neišvengiamai susiduriame su sunkumais ir trigeriais gyvenime. Kažkas mums nepatinka, pykdo ir erzina mus, kažkas mus teisia ir nepriima. Kaip mes mokamės tvarkyti su šiom situacijom, kaip jose komunikuojam? Ar mokame neužsisklęsti, atpažinti savo jausmus ir juos iškomunikuoti kitai pusei?

Metamorfozės

Ego ištirpdymas

Mūsų asmenybė ir identitetas yra tai brangiausias mūsų turtas ir tuo pačiu didžiausia našta. Dėl jos kyla visos problemos, bet be jo mes jaučiamės nesaugiai. Bet kas yra už asmenybės ribų? Kokie yra tavo savastis? Kaip gyventi savastyje kasdienybėje, ypač įtampoje ir sunkumuose?

Metamorfozės

Somatinio judesio praktikos.

Kūnas, protas ir jausmai tarpusavyje susiję. Norint pilnai įvaldyti save reikia nepamiršti skirti dėmesio kūnui. Patyrinėsime įvairius pratimus, kurie skirti atpalaiduoti kūne susikaupusią įtampą bei kiekvienas įsivertinsime kurios mūsų kūno sirtys yra energetiškai užblokuotas ir reikalauja mūsų dėmesio.

Metamorfozės

Psichoenergetinių centrų aktyvavimas.

Psichoenergetiniai centrai tiesiogiai nulemia mūsų sveikatą. Jeigu jie subalansuoti, stiprūs ir aktyvus mes jausime ramybę, galią, harmoniją ir pasitikėjimą savimi. Jeigu jie išėję iš rikiuotės prasideda ligos ir įvairios problemos.

Metamorfozės

Objektyvumo arba emocinio neprieraišumo ugdymas.

Buda sakė: “Prisirišimas veda į kančią.” Ir jis buvo teisus, bet ką reiškia emocinis prisirišimas ir kaip jis susijęs su ego? Neprisirišimas tai nereiškia, kad tau pofik. Tai reiškia, kad tu objektyviai matai gyvenimą ir tavo požiūrio filtras yra neužterštas ego emocijomis.

Metamorfozės

Etinio tyrumo ugdymas, periodinis atestavimas ir įsivertinimas.

Svarbiausia sąlygą dvasiniame tobulėjime yra etiškumo puoselėjimas. Dorumas, moralė ir etika yra tai, kas atveria širdį ir leidžia žmogui džiaugtis palaima.

Metamorfozės

Kundalini Kėlimas.

Kuo labiau išsivystęs žmogus tuo aukščiau pakilusi jo kundalini energija. Įsivertinsime kurioje stadijoje esame dabar ir ko mums reikai, kad pereitume į sekantį lygį.

Metamorfozės

Atsidavimo ugdymas.

Galutinis žingsnis dvasiniame augima yra atsidavimo Dievui/Gyvenimui/Visatai puoselėjimas. Jis padeda jausti ryšį su Visata ir leidžia ekstrasensoriniams gebėjimams pasiekti visiškai naują lygį.

Investicija

Informacija apie kainas ir visa kita suteikiama, tik po registracijos.

Atsiliepimai iš mano asmeninių gydymo sesijų:

Metamorfozės
Metamorfozės
Metamorfozės
Metamorfozės
Metamorfozės
Metamorfozės

Pasiruošęs pokyčiams?

Registruokis pirmam susitikimui apačioje

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept